Vaše kvalita a výkon jsou naším cílem

Nové kurzy z oblasti databází!

Nové kurzy s tématikou Business analýzy a sběru uživatelských požadavků  

Granty/dotace

Granty a dotace z Evropských strukturálních fondů

Ve spolupráci s agenturou Grant Help, s.r.o. Vám můžeme asistovat při získávání dotací z fondů ESF na vzdělání vašich zaměstnanců! Napište nám nebo zavolejte 605 231 880.

Blížící se výzvy:

Globální grant EDUCA

OPPA – 3. Výzva - Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky